Model/varenr.: ID:15461

Hurtig levering

Lager: Kun få stk. tilbage
Del her:

Seresto Vet. Flåthalsbånd

Pris fra
489,00
ekskl. levering

Seresto Vet flåthalsbånd beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver

 • Til behandling og forebyggelse af loppeangreb
 • Beskytter hunde op til 8 måneder
 • Beskytter katte op til ca. 10 uger
Seresto Vet. Loppehalsbånd
Hund/Kat under 8 kg
Seresto Vet. Loppehalsbånd
Hund over 8 kg.
Produktinfo

Beskyt din hund eller kat med Seresto Vet flåthalsbånd, så de ikke får uønskede gæster!

Flåtsæsonen er lang, og varer typisk fra Marts til Oktober. En god indikator for flåtbesøg er når udendørs temperaturen er over +5grader, så er det tid til at beskytte sine dyr mod flåter og loppelarver.

Med dette smarte og langtidsvirkende Seresto Vet flåthalsbånd beskytter du din hund i op til 8 måneder og katte i op til 10 uger mod de uønskede gæster som flåter og lopper.
Halsbåndet beskytter dermed også for mod farlige overførte flåtsygdomme.

Kan med fordel også anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis.

Hvorfor vælge et Seresto Vet. Flåthalsbånd?

 • Til behandling og forebyggelse af loppeangreb
 • Seresto Vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning mod flåter
 • Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter.
 • Halsbåndet kan bruget til hunde og katte
 • Det kan ses effekt allerede efter 2 dage.
 • Produktet indeholder følgende aktive stoffer: Flumethrin og Mimdacloprid
 • De aktive stoffer aktiveres når de kommer i kontakt med dyrets pels og hud, og beskytter hele dyret.
 • Dræber og beskytter mod flåter i op til 8 måneder (hos hunde)
 • Halsbåndet er vandafvisende og tåler vand, så det skal ikke tages af, hvis din hund tager sig en svømmetur
 • OBS: Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles.
 • Fremstillet i Tyskland

Mere info om Seresto Vet. Flåthalsbånd:

Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af Babesia canis vogeli og Ehrlichia canis fra flåtarten Rhipicephalus sanguineus. Hermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder.

Reducerer risikoen for infektion med Leishmania infantum ved overførsel via sandfluer i op til 8 måneder hos hund.

Til bekæmpelse af angreb af bidende lus (Trichodectes canis) hos hunde. For bedste resultat bør halsbåndet sættes på, før flåt- eller loppesæsonen begynder.

Kontraindikationer: Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

Drægtighed og laktation: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt hos de dyr præparatet er beregnet til. I fravær af data anbefales det ikke at bruge præparatet til drægtige eller diegivende hunkatte eller tæver.

Advarsler og forsigtighedsregler: Som ved alle langtidsvirkende topikale produkter, kan sæsonbetinget fældning føre til en forbigående, mindre reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af halsbåndet. Halsbåndet er vandafvisende og virker, selv hvis dyret bliver vådt. Dog bør dyret ikke udsættes for store mængder vand i længere tid eller hyppig vask, da virkningstiden dermed kan nedsættes. Som med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn. Imidacloprid og flumethrin frigives kontinuerligt fra halsbåndet til hud og pels så længe halsbåndet bæres. Halsbåndet kan udløse overfølsomhedsreaktioner hos visse personer. Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for stofferne i halsbåndet bør undgå kontakt med halsbåndet. Halsbåndet kan i meget sjældne tilfælde give irritation på hud, i øjne og luftveje hos visse personer. I tilfælde af øjenirritation skylles øjnene grundigt med koldt vand. I tilfælde af hudirritation vaskes huden med koldt vand og sæbe. Vedvarer symptomerne anbefales det at søge læge og vise lægen indlægssedlen eller pakningen. Kassér alle rester eller afklippede dele af halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand efter at have fastgjort halsbåndet. Bivirkninger: Hos dyr, der ikke er vant til at bære halsbånd, kan adfærdsændringer, som f.eks. at gemme sig, vokalisering, hyperaktivitet, overdreven slikning og/eller pelspleje og kradsen omkring halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage efter halsbåndet er sat på. I meget sjældne tilfælde er aggression rapporteret efter at halsbåndet er sat på. Kontrollér, at halsbåndet ikke er for stramt. Reaktioner som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem, hudlæsioner eller blødning omkring halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at halsbåndet fjernes. I sjældne tilfælde kan neurologiske symptomer som ataksi, kramper og tremor forekomme hos hunde. I disse tilfælde anbefales det at fjerne halsbåndet. Hos hunde og katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. Dosis og indgivelsesmåde: Kutan anvendelse. Ét halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg anvendes et Seresto Vet halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Dette halsbånd er designet med et sikkerhedslåsesystem. I de meget sjældne tilfælde hvor en kat eller i de ekstremt sjældne tilfælde hvor en hund sidder fast, kan dyret normalt ved egen hjælp udvide halsbåndet og hurtigt komme fri.

Pakninger: Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 halsbånd, Seresto Vet. til hunde > 8 kg: 1 halsbånd.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen, Tyskland.

Relaterede
Andre kunder købte også

GetRelatedItems

Vi anbefaler dig

GetRelatedItems

Lignende produkter

GetSimilarItems

Relaterede produkter

GetRelatedItems